CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHAI THÁC NHÂN LỰC THÀNH SƠN

Có Hình Xăm Đi Nhật Được Không ?

Theo lý thuyết thì nếu anh/chị có hình xăm sẽ không đi được Nhật bản 
Nhưng có nhiều đơn hàng vẫn nhận ứng viên có hình xăm 
Tùy thuộc vào hình xăm to/nhỏ và vị trí chúng tôi sẽ tư vấn anh/chị đơn hàng phù hợp
Copyright © 2013 - 2019 japan.net.vn
0246 653 5126