CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHAI THÁC NHÂN LỰC THÀNH SƠN

HỒ SƠ PHÁP LÝ


1. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP

2. GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

3. GIẤY PHÉP ĐƯA THỰC TẬP SINH SANG NHẬT BẢN


 
Copyright © 2013 - 2019 japan.net.vn
0246 653 5126